IPT-Innovative Print Technologies

IPT-Innovative Print Technologies เป็น บริษัทสัญชาติไทย 100% ที่มุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีคุณภาพในประเทศไทย

เราดูแลใน 2 ภาคส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ ภาคส่วนยางและอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และในภาคส่วนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเราและ
มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการสนับสนุนอย่างสูงสุด

สำหรับภาคอุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์  IPT มีความเชี่ยวชาญชั้นนำจากบริษัท BST eltromat ในประเทศเยอรมนี และในส่วนงานตัด เรามีทั้งเครื่องตัด,ใบมีขนาดเล็กและใหญ่ ของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศเยอรมัน TKM Group และ Dienes

สำหรับภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เราจะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพชั้นนำจากผู้ผลิต  AD Doctor Blade (Shanghai), Pearl Technologies (USA), CTS (Singapore) และ Ultralight (Liechtenstein

ผู้ผลิตของเรา